1. Tehdessäni toimeksiannon Sähkö-Huhta Oy:lle hyväksyn heidän toimitusehtonsa ja veloitusperusteet.
 2. Työtilaus ja tilaukseen johtanut tarjouspyyntö ja hintatiedustelu, joka on tehty puhelimitse, sähköpostilla tai verkkosivujen kautta tehdyllä työtilauslomakkeella, katsotaan toimeksiannoksi.
 3. Veloitettavaan työaikaan kuuluu:
  • työsuoritus kohteessa
  • matka-aika, toimipaikastamme ja päättyen toimipaikkaamme
  • työmääräimen täyttö ja siihen raportointi
  • tarvikkeiden keräily ja/tai nouto
 4. Tuotteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes lasku on kokonaan maksettu.
 5. Sähkö-Huhta Oy:n asennustarvikkeilla on vähintään toimittajan myöntämä 12 kk takuu.
 6. Asennustyön minimiveloitus on 2h, seuraavat tuntiveloitukset peritään kultakin alkavalta tunnilta.
 7. Huoltoautoveloitus / lähtö
 8. Toimeksianto on peruutettava puhelimitse arkisin kello 07:30-15:00 välisenä aikana ja vähintään yksi vuorokausi ennen sovittua asennuspäivää. Myöhäisestä peruutuksesta tai aiheettomasta käynnistä veloitamme yhden tunnin työveloitusta vastaavan korvauksen.
 9. Asennustyökustannusten lisäksi veloitamme asiakkailta seuraavat työsuoritteen aiheuttamat kulut, kun niitä syntyy:
  • asennustarvikkeet
  • teline- ja nostinvuokrat
  • erikoistyökaluvuokrat
  • matkakustannus (km korvaus)
  • pysäköintimaksut
  • tarkastuspöytäkirjan toimittaminen
  • suunnittelu- ja piirustustyöt
 10. Sähkö-Huhta Oy ei vastaa mahdollisesta työn sovitusta aloitusajan tai valmistumisajan muutoksesta aiheutuneista haitoista ja kustannuksista.
 11. Asentaja tai työnjohtaja ilmoittaa mahdollisen viiveen heti, kun se ilmenee ja tulee tietoon. Mahdollinen viivästyminen voi johtua esimerkiksi edellisen työkohteen työn pitkittymisestä tai muusta viiveestä.
 12. Mahdollisista työ- ja materiaalivirheiden korjauksesta on aina sovittavat Sähkö-Huhta Oy:n työnjohdon kanssa.
 13. Mahdollisesta työ- ja materiaalivirheiden korjaamisesta muille yrityksille aiheutuvia kuluja ei korvata, ellei näistä ole erikseen sovittu hyvissä ajoin Sähkö-Huhta Oy:n työnjohdon kanssa ennen korjattavaksi vaaditun työn suorittamista.