1. Tehdessäni toimeksiannon Sähkö-Huhta Oy:lle hyväksyn heidän toimitusehtonsa ja veloitusperusteet.
 2. Työtilaus ja tilaukseen johtanut tarjouspyyntö ja hintatiedustelu, joka on tehty puhelimitse, sähköpostilla tai verkkosivujen kautta tehdyllä työtilauslomakkeella, katsotaan toimeksiannoksi.
 3. Veloitettavaan työaikaan kuuluu:
  • työsuoritus kohteessa
  • matka-aika, toimipaikastamme ja päättyen toimipaikkaamme
  • työmääräimen täyttö ja siihen raportointi
  • tarvikkeiden keräily ja/tai nouto
 4. Tuotteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes lasku on kokonaan maksettu.
 5. Sähkö-Huhta Oy:n asennustarvikkeilla on vähintään toimittajan myöntämä 12 kk takuu.
 6. Asennustyön minimiveloitus on 2h, seuraavat tuntiveloitukset peritään kultakin alkavalta tunnilta.
 7. Huoltoautoveloitus / lähtö
 8. Toimeksianto on peruutettava puhelimitse arkisin kello 07:30-15:00 välisenä aikana ja vähintään yksi vuorokausi ennen sovittua asennuspäivää. Myöhäisestä peruutuksesta tai aiheettomasta käynnistä veloitamme yhden tunnin työveloitusta vastaavan korvauksen.
 9. Asennustyökustannusten lisäksi veloitamme asiakkailta seuraavat työsuoritteen aiheuttamat kulut, kun niitä syntyy:
  • asennustarvikkeet
  • teline- ja nostinvuokrat
  • erikoistyökaluvuokrat
  • matkakustannus (km korvaus)
  • pysäköintimaksut
  • tarkastuspöytäkirjan toimittaminen
  • suunnittelu- ja piirustustyöt
 10. Sähkö-Huhta Oy ei vastaa mahdollisesta työn sovitusta aloitusajan tai valmistumisajan muutoksesta aiheutuneista haitoista ja kustannuksista.
 11. Asentaja tai työnjohtaja ilmoittaa mahdollisen viiveen heti, kun se ilmenee ja tulee tietoon. Mahdollinen viivästyminen voi johtua esimerkiksi edellisen työkohteen työn pitkittymisestä tai muusta viiveestä.
 12. Mahdollisista työ- ja materiaalivirheiden korjauksesta on aina sovittavat Sähkö-Huhta Oy:n työnjohdon kanssa.
 13. Mahdollisesta työ- ja materiaalivirheiden korjaamisesta muille yrityksille aiheutuvia kuluja ei korvata, ellei näistä ole erikseen sovittu hyvissä ajoin Sähkö-Huhta Oy:n työnjohdon kanssa ennen korjattavaksi vaaditun työn suorittamista.

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä
  Sähkö-Huhta Oy (1972658-1)
  Kavallinpelto 5
  02710 Espoo
 2. Rekisteröidyt
  Rekisterissä on Sähkö-Huhta Oy:n asiakkaat.
 3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin
  tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:
  • palveluidemme kohdentaminen sinulle;
  • sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen;
  • oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi;
  • asiakasviestintä;
  • yhteydenottopyyntöihin vastaaminen; ja
  • liiketoimintamme kehittäminen.
 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 5. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
  master@huhta.fi
  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
  Tietosuojaseloste 8.10.2023
  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
  lainvastaisesti.
  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
  poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
  poistaa.
  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
  tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
  määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
  ennen määräajan umpeutumista.
  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
  asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
  saadaan ratkaistua.
  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
  henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai
  myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä.
  Tämän lisäksi saatamme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten YTJ-tietopalvelusta.
  Keräämme tietoa myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme
  analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.
  Henkilötietoja kerätään merkittävästi verkkosivustomme ja niiden kautta sijaitsevien lomakkeiden kautta.
  Käytössä olevat asiakastiedot muodostuvat asiakkaiden asioiden hoidon tarkoituksiin kerätyistä
  asiakastiedoista, joita ovat kaikissa tapauksissa asiakkaan nimi, sähköposti ja puhelinnumero.
  Tietosuojaseloste 8.10.2023
  Asiakassuhteen aikana syntyy ja kerätään myös tietoa, pääasiassa kuitenkin asiakasyrityksiin liittyen.
  Käytössämme on myös asiakkuusmarkkinoinnin työkaluja, joihin tietoja kerätään. Asiakasmarkkinoinnin
  tuottamiseen yrityksessä on käytössä eri työkaluja, ohjelmistoja, joilla kaikilla on tietosuojakäytännöt.
  Asiakasmarkkinointiohjelmien käyttämiseen vaaditaan käsittelijältä aina käyttäjätunnus ja salasana
  (käyttöoikeus).
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään
  suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen
  tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä,
  että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Olemme
  varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä
  Saatamme luovuttaa tietoja lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.
  Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.
  Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.
 8. Käsittelyn kesto
  Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Ottaen
  huomioon Suomen lainsäädännön, rakennusalan yleisten sopimusehtojen ja hankekohtaisten sopimusten
  määrittelemät säilytysajat.
  Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
  markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 9. Henkilötietojen käsittelijät
  Asiakasrekisterin tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Sähkö-Huhta Oy:n henkilöt, joilla on työnsä
  puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat
  järjestelmiin.
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
  käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
  käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Sähkö-Huhta Oy ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.