TARJOUSPYYNTÖ

Käytä tätä lomaketta kun hankkeesi on suurempi.

Esimerkiksi sinulla on sähkösuunnitelma ja haluat siitä sähköurakkahinnan. Tai olet tekemässä isompaa remonttia ja tarvitset siihen sekä suunnittelua ja toteutusta.
Mikäli haluat tilata huolto tai korjaustyön, paina ”>>tilaa asennus tai huolto>>” -painikkeesta.

Tarjouspyyntöön kannattaa liittää piirustuksia tai valokuvia.

Tarjouspyyntöön vastataan mahdollisimman pian.